تجدید مزایده فروش سیم آلومينيومی بدون روکش و کابل مس دم قیچی