فرم ارسال گزارشات مردمی از نقاط حادثه خیز شبکه برق

لطفا گزارشات خود از نقاط حادثه خیز در مناطق تحت پوشش این شرکت را که شامل کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی به غیر از شهر تبریز و حومه است از طریق فرم زیر ارسال نمائید